Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Społeczność polska w Środkowej Syberii - liczebność, struktura demograficzna i społeczno zawodowa, problemy tożsamości, nastroje i tendencje emigracyjne

Liczebność, struktura demograficzna i społeczno zawodowa, problemy tożsamości, nastroje i tendencje emigracyjne   Abstrakt     Artykuł podejmuje problematykę Polonii syberyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia polskiego zamieszkującej Okręg Irkucki i Zabajkale. Przedstawione zostały losy historyczne rodzin polskich przymusowo lub dobrowolnie trafiających na Syberię i żyjących tam do dzisiaj. W artykule podjęto próbę określenia liczebności Polonii syberyjskiej oraz przedyskutowano kryteria umożliwiające zaliczanie poszczególnych jednostek i rodzin do polskiej diaspory.…

Polonia na Słowacji - historia i współczesność

dr Michał Lubicz-Miszewski Streszczenie Polacy na Słowacji to emigracja nietypowa, ani polityczna ani też spowodowana wydarzeniami historycznymi. Mieszkają tu górale z przygranicznych regionów, a także ci Polacy, którzy przyjechali na studia bądź na kontrakty do pracy i tu znaleźli swego współmałżonka. Polonia słowacka jest zbiorowością nieliczną, żyjąca w znacznym rozproszeniu Wyniki spisu powszechnego z 2001 roku wykazały, iż narodowość polską zadeklarowały 2.602 osoby. Jedyną organizacją polonijną na Słowacji,…

Historia i działalność Klubu Polskiego na Słowacji

Historia i działalność Klubu Polskiego na Słowacji   dr Michał Lubicz-Miszewski Katedra Nauk Humanistycznych Akademii Rolniczej   Formy podtrzymywania polskości słowackiej Polonii na przykładzie działalności Klubu Polskiego - Stowarzyszenia Polaków i ich przyjaciół na Słowacji     Polacy na Słowacji to emigracja nietypowa, ani polityczna ani też spowodowana wydarzeniami historycznymi. Mieszkają tu Polacy, którzy przyjechali na studia bądź na kontrakty do pracy i tu znaleźli swego współmałżonka oraz polscy górale z…

Polska mniejszość narodowa na Słowacji

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Elżbieta Jurányi-Krajewska   POLSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA NA SŁOWACJI (Polish national minority in Slovakia) Praca magisterska na kierunku Politologia w zakresie Polityki Społecznej, wykonana pod kierunkiem dr hab. Cezarego Żołędowskiego w Instytucie Polityki Społecznej Warszawa, maj 2006   SPIS TREŚCI Wstęp  >>>   Rozdział I Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w ujęciu socjologiczno-prawnym  >>> 1. Pojecie mniejszości kulturowych 2. Pojęcie mniejszości narodowych    2.1.…

Polska grupa etniczna w USA - analiza danych spisu powszechnego w 2000 r.

Polska grupa etniczna w USA   Analiza danych spisu powszechnego w 2000 r. Opierając się na danych ujawnionych 4 marca 2004 r. i 2 września 2003 r. przez Biuro Spisu Powszechnego Kongres Polonii Amerykańskiej sporządził szczegółową analizę trendów rozwojowych w środowiskach etnicznych i imigranckich USA. Z tych danych wynika, że amerykańskie społeczeństwo starzeje się, ale jest lepiej wykształcone i lepiej zarabia. Europę jako główne źródło napływu imigrantów zastąpiły…
Stany Zjednoczone Ameryki Stany Zjednoczone Ameryki Polonia w opracowaniach więcej

Polacy na Ukrainie - wg. spisu ludności w 2001 r.

Polacy na Ukrainie   Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej według ostatnich spisów powszechnych   Na terytorium Republiki Ukraińskiej został przeprowadzony w 2001 r. powszechny spis ludności. Poprzedni był zrealizowany jeszcze w okresie sowieckim w 1989 r. Minęło więc dwanaście lat brzemiennych w wydarzenia polityczne. W międzyczasie nastąpił rozpad ZSRR i powstała suwerenna Republika Ukraińska. Wstępne informacje uzyskane z tego spisu są bardzo ważne, gdyż pokazują sytuację aktualną i…