Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Polacy na Ukrainie

autor: Anita Staszkiewicz   SPIS TREŚCI WSTĘP    >>> ROZDZIAŁ I - POLITYKA POLSKI I UKRAINY WOBEC POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NA UKRAINIE    >>>   1. Polska mniejszość narodowa na Ukrainie 1.1. Definicja mniejszości narodowej 1.2. Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej   2. Państwo polskie wobec polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie 2.1. Założenia programowe   3. Pomoc Polakom na Ukrainie 3.1. Instytucje rządowe 3.2. Organizacje pozarządowe   4. Polityka Ukrainy…

Polacy na Węgrzech

Polacy na Węgrzech     Od najdawniejszych lat, od powstania państwowości Polski i Węgier nasze narody zawsze łączyły ścisłe związki. Historia ujawnia, że często oba kraje miały wspólnego władcę, albo na tronie polskim rządzili Węgrzy lub na tronie węgierskim Polacy. Do rzadkości należały konflikty między Polską, a Węgrami, co było zjawiskiem niezwykłym w dziejach Europy. Należy podkreślić, że Polacy w różnych okresach opuszczali masowo swój kraj aby na…

Polacy na Białorusi - Perspektywy przetrwania?

Oglądając mapę bitew i potyczek stoczonych na zachodnich obszarach Białorusi w czasie powstania styczniowego możemy się przekonać, że ich gęstość nie była mniejsza niż na terenie Królestwa Polskiego. W leżącym tam Grodnie obradowały sejmy pierwszej Rzeczypospolitej. Na Białorusi stanowiącej przed rozbiorami lwią część Wielkiego Księstwa Litewskiego kwitło polskie życie i rozwijała się nasza kultura. Grodno dało też w czasie agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku dowód…

Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Brazylii. Zarys historyczny i współczesność Polonii brazylijskiej

Brazylia, powierzchnia: 8.547 tys. km2, ludność: 174,4 mln mieszkańców (2001), dokładna liczba Polonii jest nieznana. Nie istnieją na ten temat żadne dane statystyczne. Niektórzy autorzy szacują polską grupę etniczną na 800 tys., inni na 1% ludności kraju, to znaczy ponad półtora miliona osób. Liderzy polonijni podają wyższą liczbę, sięgająca 2 lub 3 mln osób.   W I połowie XVII wieku dotarli do Brazylii Polacy zatrudnieni w holenderskiej Kompanii…

Identyfikacja narodowa Polaków w Estonii

Niniejsza praca jest wynikiem badań, które przeprowadziłam w kilku miastach w Estonii. Badania były prowadzone od 2002 roku, na potrzeby pracy magisterskiej nt. "Identyfikacji narodowej Polaków w Estonii". Żeby uzyskać rzetelne i możliwie najpełniejsze informacje, zastosowałam wywiad swobodny, badając nie tylko Polaków, ale również Estończyków oraz Rosjan.     Dzięki pomocy Ambasady RP w Tallinie, w której jednocześnie odbywałam praktykę letnią, mogłam przez pewien czas stać się również obserwatorem życia…