Wspólnota Polska
biblioteka
.wspolnotapolska.org.pl

ARTYKUŁY

Obraz Kazachstanu w polskich relacjach z XIX - pierwsza połowa XX wieku" - referat wygłoszony na sesji naukowej z okazji 70. rocznicy deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu

Obraz Kazachstanu w polskich relacjach z XIX - pierwsza połowa XX wieku   "Hej stepie szeroki, Stepie Kazachstanu, Co z wiatrem przynosisz Gorzką woń burzanu... Gorzki smak zesłania..." Marian Jonkajtys, "My, których ocaliłaś"     Historia Polaków w Kazachstanie posiada jednoznacznie zesłańczy charakter i jest tego wyraźnym odbiciem. Wprawdzie już w XIII wieku legat papieski Benedykt Polak, po najeździe mongolskim i bitwie pod Legnicą (l241) brał udział w misji…

Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie. Raport Stowarzyszenia

Przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie Raport Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Raport przygotowany przy współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie i Macierzą Szkolną - Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie. Warszawa, maj 2009 r.   Wstęp   Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie. Według ostatniego spisu ludności (2001 r.), nasi rodacy stanowią niemal 7% ludności Litwy (235 tys.). Z czego w rejonie solecznickim mieszka 31 tys. Polaków (80%…

Przestrzeganie praw polskiej grupy etnicznej w Republice Litewskiej

Przestrzeganie praw polskiej grupy etnicznej w Republice Litewskiej   Polacy na Litwie stanowią społeczność specyficzną pod kilkoma ważnymi względami. Pierwszym jest ich wysoka procentowo wobec ogółu ludności państwa liczebność, sięgająca 7-8 %. Jako cechę niezwykle istotną wymienić należy posiadanie przez Polaków jeszcze w okresie sowieckim szeroko rozgałęzionej sieci polskojęzycznych placówek oświatowych, struktur edukacyjnych wyższego szczebla, oryginalnej bądź tłumaczonej prasy polskojęzycznej, jak też amatorskich zespołów śpiewaczo-tanecznych i teatralnych. W…

Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie

Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej na Litwie   Na łamach "Wspólnoty Polskiej" (Nr 1/2003) zostały przedstawione wyniki ostatnich powszechnych spisów ludności przeprowadzonych na Białorusi (w 1999 roku) i Ukrainie (w 2001 roku), co dało możliwość zaprezentowania aktualnych danych statystycznych odniesionych do liczebności i rozmieszczenia ludności polskiej w tych państwach. Ostatnio ukazały się w publikacji książkowej, wydanej w Wilnie przez najwyższy organ statystyczny Republiki Litewskiej (Statistikos Departamentas), rezultaty spisu…

Problemy oświaty w rejonach Litwy Wschodniej

Problemy oświaty w rejonach Litwy Wschodniej   Referat dr Gabriela Jana Mincewicza na międzynarodowej konferencji "Oświata w środowisku wielokulturowym - doświadczenia krajów Europy" Na Litwie, jak również w wielu krajach Europy i świata, na niektórych terenach zwarcie zamieszkuje ludność narodowości innej, niż tytułowa litewska. Największą mniejszością narodową są tu Polacy. W rejonie wileńskim stanowią oni 61,3%, zaś w rejonie solecznickim - 78,9% ludności rejonu. Od wieków przebywająca tu…

Sytuacja Polaków w Niemczech w zakresie dostępu do nauki języka ojczystego; Czy nauczanie języka polskiego skazane jest na wymarcie?

Sytuacja Polaków w Niemczech w zakresie dostępu do nauki języka ojczystego Czy nauczanie języka polskiego skazane jest na wymarcie?     Według danych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z początku lat 90-tych w Niemczech mieszka około 2 milionów osób wywodzących się z Polski. W tym 1,5 miliona posiada nadal polskie obywatelstwo: 1,2 miliona legitymuje się dwoma paszportami - polskim i niemieckim, a około 300 tysięcy osób posiada tylko polskie…